درباره ما

شرکت ورزشی تفریحی پیست اسکی خورهمزمان با واگذاری بهره برداری از پیست اسکی خور به این شرکت تاسیس گردید.
این شرکت ماموریت دارد تا پیست اسکی خور را تبدیل به تفرجگاهی چهارفصل مطابق با استانداردهای بین المللی و مورد نیاز و معمول در همه ی پیست های اسکی دنیا کند.
بدیهی است این نگاه منطبق با ضوابط زیست محیطی کشور برای توسعه این مناطق خواهد بود.
این تلاش ها آغاز و پیست اسکی خور در مسیر توسعه گام های مهمی برداشته است.

Zemestan (6)_1.jpg